logo
Wspaniały Obraz
Biuro Rachunkowe Sosnowiec - Śląsk
- Katowice - HERA Sp. z o.o.

O nas

O nas

Hera Sp. z o.o. istnieje od 1989 r.

Swoją pozycje zyskała dzięki nowoczesnemu podejściu, umiejętności dostosowania się do nieustannych zmian rynku oraz wysokim kompetencjom swojego zespołu.

Swoim Klientom Hera oferuje kompleksowe usługi z zakresu księgowości, zatrudnienia i płac, BHP, doradztwa podatkowego, rewizji podatkowej i audytu, przekształacania podmiotów, prowadzenia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego, wykonywania ekspertyz, sporządzania opinii ekonomiczno-finansowych, a także usługi szkoleniowe.

Wspaniały Obraz
Wspaniały Obraz
Wspaniały Obraz
Wspaniały Obraz
Nasi

Specjaliści

Do Państwa dyspozycji pozostaje zespół kilkudziesięciu specjalistów oraz doradców podatkowych, a także niezależnych ekspertów polskich uczelni, m.in. z Uniwersytetu Ekonomicznego oraz z Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej..

Obecnie pracujemy dla blisko 500 firm o różnym profilu, w tym dużych podmiotów zatrudniające nawet od 1000 osób. Są to  spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielnie mieszkaniowe i pracy, spółki cywilne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Szeroki wachlarz potrzeb pozwolił nam zebrać ogromne doświadczenie, którymi dziś dzielimy się z naszymi klientami. Obsługujemy m.in. kluby sportowe, fundacje, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa handlowe oraz usługowe, apteki, firmy transportowe, uczelnie oraz szkoły, w tym szkoły językowe.

Specjalizacją naszej firmy jest również obsługa przedsiębiorstw zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami (wyprowadzanie ksiąg handlowych, rozliczenia dofinansowań SOD, PFRON oraz ZFRON).

100%

HERA Sp. z o.o. jest wpisana na listę firm audytorskich w Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów pod numerem 484.

100%

Spółka jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej w PZU S.A.

100%
O nas

Słowo Prezesa

Rok 2024 ma dla nas szczególne znaczenie. Mija właśnie 35 lat, odkąd Biuro Doradztwa i Usług Hera Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność.  W tym czasie udało nam się zbudować stabilną, mocną markę, wypracować wysokie standardy współpracy z naszymi Klientami oraz stworzyć kulturę organizacji, z której jesteśmy dumni. Idea naszej firmy od lat się jest niezmienna – klucz do sukcesu, tj. profesjonalnej, kompleksowej obsługi naszych Klientów stanowi wysoko wyspecjalizowany, współpracujący ze sobą zespół –  kilkudziesięciu specjalistów oraz znakomicie działająca kadra zarządzająca. Dziękuję wszystkim naszym Klientom za zaufanie, życząc sobie kolejnych lat owocnej, dobrej współpracy.

Wspaniały Obraz